่่ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์งานการเจ้าหน้าที่

รายการ เอกสารDownload
แบบใบสมัครเลื่อน - ย้าย ให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ File แบบใบสมัครเลื่อน - ย้าย ให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ.rar
เอกสารการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง ข้าราชการและลูกจ้างประจำ 1 เม.ย. 60 File สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-7.rar
รับสมัคร ฯ ย้าย ระดับชำนาญการ - ชำนาญการพิเศษ PDF icon รับสมัคร ฯ ย้าย ระดับชำนาญการ - ชำนาญการพิเศษ.pdf
รับสมัครเลื่อน ฯ ระดับชำนาญการพิเศษ PDF icon รับสมัครเลื่อน ฯ ระดับชำนาญการพิเศษ.pdf
ประกาศผลการคัดเลือก ฯ นิติกรชำนาญการพิเศษ PDF icon ประกาศผลการคัดเลือกนิติกรชำนาญการพิเศษ.pdf
แต่งตั้งข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วย สสอ.อัมพวา (ด้านวิชาการ) PDF icon แต่งตั้งข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วย สสอ.อัมพวา (ด้านวิชาการ).pdf
รับสมัคร ฯ ผู้ข่วยสาธารณสุขอำเภออัมพวา (ด้านวิชาการ) PDF icon ประกาศรับสมัครผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภออัมพวา (ด้านวิชาการ).pdf
รับสมัคร ฯ นิติกรชำนาญการพิเศษ PDF icon ประกาศรับสมัครนิติกรชำนาญการพิเศษ.pdf