เอกสาร Download

รายการ เอกสาร Download
เอกสารประกอบการเลื่อนเงินเดือน 1 ตุลาคม 2558 เอกสารเลื่อนเงินเดือน 1 ต.ค.58.rar
คู่มือการให้รหัส ICD AuditManual58_upd_06052015.pdf
ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และแนวทางเก็บข้อมูล ปี 2558 kpi58_update 300957.pdf

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ

  • Posted on: 21 August 2015
  • By: ssj_nan

1.ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลนภาลัย อำเภอบางคนที สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 11 กันยายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม คลิ๊ก