ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

 • 26/10/2559 นพ.สสจ.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 15 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานหน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
  , , , , , , , , ,
 • 17/10/59 นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ DPAC mk ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
  , , , , , , , , ,
 • 17/10/2559 นพ.ศุภฤทธิ์ เฮงคราวิทย์ รองนายแพทย์ ด้านเวชกรรมป้องกัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมลงนามถวายความอาลัยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
  , , , , , , , , ,
 • 14/10/2559 นพ.สสจ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพระราชพิธีสรงน้ำพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และลงนามถวายความอาลัย ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
  , , ,
 • 22/09/2559 นพ.สสจ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าส่วนราชการ คณะเจ้าหน้าที่ ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม
  , , , , , , , , ,

Pages

ข่าวประชาสัมพันธ์/เอกสาร Download

รายการ เอกสาร Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ.pdf
สรุปรายงานการสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558 สรุปรายงานการสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2558.pdf
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งแพทย์แผนไทย ประกาศรายชื่อผู้สมัครแพทย์แผนไทย.pdf
แผนพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ (กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร) แผนปี 60.docx, หนังสือเชิญประชุม.docx
ประกาศรับสมัครแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 2232_20161003_054244.pdf

Pages

ประกาศสอบราคา ซื้อ/จ้าง

รายการ Download
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ประกาศ.pdf
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ
แผนกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แผนจัดซื้อจ้าง ครุภัณฑ์.pdf
แผนกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แผนการจัดซื้อ จ้าง ก่อสร้าง.pdf
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 2201_20160922_080652.pdf
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบ 6 เดือน 2201_20160425_015619.pdf
21/03/59 ประกาศอำเภออัมพวา ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 3301_20160321_150524.pdf
ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ Untitled_20160303_013624.pdf
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ 2201_20160211_143626.pdf
ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประกาศครุภัณฑ์ขายทอดตลาด 56 รายการ.pdf

Pages