่่ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์/เอกสาร Download

รายการ เอกสาร Download
เอกสารเล่มตรวจราชการครั้งที่ 2/2560 DOC ไฟล์ Download
เอกสารเล่มตรวจราชการครั้งที่ 2/2560 PDF ไฟล์ Download
เมนูเทวดา(ปลาทูนิ่งลุยสวน สสจ.สมุทรสงคราม) PDF icon ปลาทูลุยสวน2560.pdf
เอกสาร สรุปผลการรณรงค์กำจัดยุงทั้งจังหวัดสมุทรสงคราม PDF icon สรุปผลการรณรงค์กำจัดยุงทั้งจังหวัด จังหว.pdf
เอกสารคู่มือการใช้เครื่องพ่นสำหรับผู้ปฏิบัติการป้องกันโรคไข้เลือดออก PDF icon คู่มือการใช้เครื่องพ่น สำหรับผู้ปฏิบัติก.pdf
เอกสารอบรม R2R (เพิ่มเติม) นพ.สมชาติ 3-4 เม.ย.60 File เอกสารอบรม R2R นพ.สมชาติ 3-4เมย.60.rar
เอกสารสรุปภาพรวมวิจัยปี 2559 File research_2559.rar
แบบฟอร์มเอกสารเข้าเล่มตรวจราชการรอบ2/2560 (ก.พัฒนายุทธศาสตร์) Microsoft Office document icon แบบฟอร์มเล่ม60.doc

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ เอกสาร Download
ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ สสจ.สส. PDF icon ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักข้ราชการ #3.pdf
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน1รายการ PDF icon ประกาศจังหวัดสมุทรสงครามเครื่องชั่งน้ำหนัก.pdf
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ PDF icon 2201_20170614_005612.pdf
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด สสจ.สมุทรสงคราม PDF icon ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด.pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ PDF icon ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ.pdf, PDF icon เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ.pdf, PDF icon รายละเอียดคุณลักษณธเฉพาะครุภัณฑ์.pdf, PDF icon ตารางแสดงวงเงิน.pdf
รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนเพิ่มเติม ปีงบประมาณ 2560 PDF icon แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบเพิ่มเติม ปี2560.pdf
รายการการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 PDF icon รายการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปี 2560.pdf
รายงานข้อร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 PDF icon รายงานการร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560.pdf
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สสอ.บางคนที PDF icon ประกาศสอบราคารถบรรทุกพร้อมเครื่องพ่นสารเคมี.pdf, PDF icon คุณลักษณะรถบรรทุก.pdf, PDF icon ตารางเงินรถบรรทุกพร้อมเครื่องพ่น.pdf
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ สสอ.บางคนที PDF icon ประกาศเครื่องวัดความดัน.pdf, PDF icon คุณลักษณะเครื่องวัดความดัน.pdf, PDF icon ตารางวงเงินเครื่องวัดความดัน.pdf

Pages

ข่าวประชาสัมพันธ์งานนิติกร

รายการ เอกสาร Download
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐ PDF icon กฎกระทรวงแบ่งส่วน สป สธ ปี๒๕๖๐.PDF
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และแผนฯระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๑) PDF icon แผนปชช ปี ๖๑ แผน สี่ ปี.pdf
คู่มือการประเมิน ITA 2560 PDF icon คู่มือ ITA 2560 ภาคผนวก ง.pdf
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ PDF icon 2232_20170427_112406.pdf
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ปี พ.ศ.๒๕๖๐ File คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ปี ๒๕๖๐.docx
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ปี พ.ศ.๒๕๖๐ File คู่มือการร้องเรียนปี ๖๐(เผยแพร่).docx
ข้อมูลการจัดการเรื่องร้องเรียนรอบกุมภาพันธ์-เมษายน ๒๕๖๐ PDF icon 2201_20170426_001244.pdf
ข้อมูลการจัดการเรื่องร้องเรียนรอบกุมภาพันธ์-เมษายน ๒๕๖๐
คู่มือการดำเนินเรื่องร้องเรียนและคำสั่งผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน PDF icon 2201_20170315_003411.pdf
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงครามเรื่อง นโยบายด้านการสื่อสารในหน่วยงาน PDF icon ประกาศ ลว ๓๐ มค ๖๐ เจตสื่อสาร.pdf

Pages

ข่าวประชาสัมพันธ์งานการเจ้าหน้าที่

รายการ เอกสารDownload
รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนวก.เงินและบัญชี รพ.นภาลัย File รับสมัคร พรก. ตำแหน่งนวก.เงินและบัญชี รพ.นภาลัย.rar
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ. (นพ.ชนพ.) รพ.อัมพวา File รับสมัคร ฯ เลื่อน ผอ.รพ. (นพ.ชนพ.) รพ.อัมพวา ลง Web.rar
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (จพ.สธ.อาวุโส) สอ.บ้านดาวโด่ง File รับสมัคร ฯ เลื่อน จพ.สธ.อาวุโส (สอ.บ้านดาวโด่ง ฯ) ลง Web.rar
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ฯ พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข PDF icon บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ฯ พนง.ราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข.pdf
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ฯ พนง.ราชการ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข PDF icon ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ฯ พนง.ราชการ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข.pdf
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รพ.อัมพวา สสจ.สส. PDF icon ประกาศรับสมัครย้ายฯ นจก.งานทั่วไป ชนก. รพ.อัมพวา.pdf
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ สอบ พนง.ราชการ ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข PDF icon ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ สอบพนง.ราชการ ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข.pdf
รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข File รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข.rar
โครงสร้างหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม PDF icon โครงสร้างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม.pdf
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2552 PDF icon กฎกระทรวง พ.ศ.2552.pdf

Pages

18/07/2560 นพ.กิตติศักดิ์ กลับดี เลขา รมต.สธ. และ ดร.นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ผู้ตรวจฯ เขตสุขภาพที่ 5 เปิดประชุมวิชาการ แนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่ (UCEP) ณ สสจ.สมุทรสงคราม

  • Posted on: 18 July 2017
  • By: tongsai

18/07/2560 นพ.กิตติศักดิ์ กลับดี เลขา รมต.สธ. และ ดร.นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ผู้ตรวจฯ เขตสุขภาพที่ 5 เปิดประชุมวิชาการ แนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่ (UCEP) ณ สสจ.สมุทรสงคราม

Pages