แหล่งความรู้ / เอกสารเผยแพร่

ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

 • 22/09/2559 นพ.สสจ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าส่วนราชการ คณะเจ้าหน้าที่ ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม
  , , , , , , , , ,
 • 02/09/2559 นพ.สสจ. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สสจ.ระนอง โดยนำเสนอการดำเนินงานในเรื่ององค์กรคุณธรรม
  , , , , , , , , ,
 • 29/08/2559 นพ.สสจ.เป็นประธานและวิทยากรเปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ SRRT จากพื้นฐานสู่มืออาชีพ วันที่ 29 ส.ค.59-1 ก.ย.59 ณ ห้องประชุม รร.อัมพวาน่านอน จ.สมุทรสงคราม
  , , , , , , , , ,
 • 18/08/2559 นพ.สสจ. เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
  , , , , , , , , ,
 • 16/08/2559 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (ด้านสารเคมี) ณ ห้องประชุม รพ.สมเด็จฯ
  , , , , , , , , ,

Pages

ข่าวประชาสัมพันธ์/เอกสาร Download

รายการ เอกสาร Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ และตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ ประกาศรายชื่อ ฯ.pdf
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ และตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ และตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
ประกาศรับสมัคร ฯ นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ และแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ ประกาศรับสมัคร ฯ นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ และแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ.rar
แบบประเมินข้าราชการ แบบสรุปการประเมินข้าราชการ.rar
ตัวอย่าง เอกสารการสอบสวนโรค exampleSRRT.rar

Pages

ประกาศสอบราคา ซื้อ/จ้าง

รายการ Download
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 2201_20160922_080652.pdf
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบ 6 เดือน 2201_20160425_015619.pdf
21/03/59 ประกาศอำเภออัมพวา ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 3301_20160321_150524.pdf
ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ Untitled_20160303_013624.pdf
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ 2201_20160211_143626.pdf
ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประกาศครุภัณฑ์ขายทอดตลาด 56 รายการ.pdf
ประกาศปรับปรุงซอมแซมอาคาร สสจ.สส. bulidingskmo..pdf
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) จำนวน 5 เครื่อง torcopy.pdf
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการก่อสร้าง จำนวน 2 กลุ่ม twogroup.pdf
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 2 กลุ่ม twogroupa.pdf