ข่าวประชาสัมพันธ์งานพัฒนาบุคลากร

รายการ เอกสาร Download
ขอแจ้งหนังสือประชาสัมพันธ์การอบรม ประชุม สัมมนา ทางเว็บไซด์ จำนวน 6 ฉบับ PDF icon 25630721_ศูนย์บริการพยาบาลม.เชียงใหม่.pdf, PDF icon 25630723_กธ.ม.ธรรมศาสตร์อบรม.pdf, PDF icon 25630723_ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามม.สวนสุนันทา.pdf, PDF icon 25630723_สถาบันเสริมศึกษาม.ธรรมศาสตร์.pdf, PDF icon 25630731_กธแจ้งม.ธรรมศาสตร์จัดประชุม.pdf, PDF icon 25630731_สป.ปชส.รวมพลังหมออนามัย.pdf
ขอแจ้งหนังสือประชาสัมพันธ์การอบรม ประชุม สัมมนา ทางเว็บไซด์ จำนวน 5 ฉบับ PDF icon 25630702_มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ.pdf, PDF icon 25630709_กธ.ม.ธรรมศาสตร์ประชุม.pdf, PDF icon 25630714_กธ.สัมนาโควิด-19.pdf, PDF icon 25630714_วพ.จักรีรัช.pdf, PDF icon 25630717_สมาคมความปวดฯ.pdf
ขอแจ้งหนังสือประชาสัมพันธ์การอบรม ประชุม สัมมนา ทางเว็บไซด์ จำนวน 2 ฉบับ PDF icon 25630624_สถาบันพยาบาลศรีสวรินฯ.pdf, PDF icon 25630630_สถาบันสุขภาพเด็ก.pdf
ขอแจ้งหนังสือประชาสัมพันธ์การอบรม ประชุม สัมมนา ทางเว็บไซด์ จำนวน 4 ฉบับ PDF icon 25630610_ม.ศิลปากร gf.pdf, PDF icon 25630610_ม.ศิลปากรpmqa.pdf, PDF icon 25630610_ม.ศิลปากรกฏหมาย.pdf, PDF icon 25630610_ม.ศิลปากรกฏหมาย.pdf, PDF icon 25630610_ม.ศิลปากรเบิกจ่ายเงิน.pdf
ขอแจ้งหนังสือประชาสัมพันธ์การอบรม ประชุม สัมมนา ทางเว็บไซด์ จำนวน 2 ฉบับ PDF icon 25630513_วพ.พระจอมเกล้า.pdf, PDF icon 25630601_สมาคมแพทย์โรคติดต่อ.pdf
แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดโครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะนักสาธารณสุขเพื่อปฏิบัติงานในระบบสุขภาพปฐมภูมิ PDF icon 25630402_สำนักงานเขตสุขภาพที่ 5.pdf
แจ้งปิดคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการทุกคลินิกของโรงพยาบาลราชบุรีตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 จนกว่าสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จะคลี่คลาย PDF icon แจ้งปิดคลินิกนอกเวลารพ.ราชบุรี.pdf
ขอแจ้งหนังสือประชาสัมพันธ์การอบรม ประชุม สัมมนา ทางเว็บไซด์ จำนวน 8 ฉบับ PDF icon 25630310_กธ.ปชส.นิติศาสตร์ม.ธรรมศาสตร์151.pdf, PDF icon 25630312_กธ ปชส.หลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์.pdf, PDF icon 25630312_กธ.เชิญอบรมนิติศาสตร์ม.ธรรมศาสตร์.pdf, PDF icon 25630317_กรมการแพทย์แผนไทย.pdf, PDF icon 25630317_ม.ศิลปากร ว19.pdf, PDF icon 25630317_ม.ศิลปากรกฎหมายว24.pdf, PDF icon 25630317_ม.ศิลปากรว38.pdf, PDF icon 25630317_ม.ศิลปากรอบรมพัสดุว23.pdf
ขอแจ้งหนังสือประชาสัมพันธ์การอบรม ประชุม สัมมนา ทางเว็บไซด์ จำนวน 8 ฉบับ PDF icon 25630310_กธ.ปชส.นิติศาสตร์ม.ธรรมศาสตร์151.pdf, PDF icon 25630312_กธ ปชส.หลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์.pdf, PDF icon 25630312_กธ.เชิญอบรมนิติศาสตร์ม.ธรรมศาสตร์.pdf, PDF icon 25630317_กรมการแพทย์แผนไทย.pdf, PDF icon 25630317_ม.ศิลปากร ว19.pdf, PDF icon 25630317_ม.ศิลปากรกฎหมายว24.pdf, PDF icon 25630317_ม.ศิลปากรว38.pdf, PDF icon 25630317_ม.ศิลปากรอบรมพัสดุว23.pdf
ขอแจ้งหนังสือประชาสัมพันธ์การอบรม ประชุม สัมมนา ทางเว็บไซด์ จำนวน 9 ฉบับ PDF icon 25630227_วิทยาลัยเทคโนโลยีฯ.pdf, PDF icon 25630303_กธ ปชส.หนังสือศูนย์พัฒนาทรัพยากร.pdf, PDF icon 25630303_กธ ปชส.อบรมกระทรวงยุติธรรม.pdf, PDF icon 25630303_ศาลากลางปชส.ประชุมม.ธรรมศาสตร์.pdf, PDF icon 25630305_HITAP.pdf, PDF icon 25630309_ภาควิชาพยาบาลมหิดล.pdf, PDF icon 25630310_ม.อุบล.pdf, PDF icon 25630310_ปชส.คณะนิติฯ นิด้า.pdf
ขอแจ้งหนังสือประชาสัมพันธ์การอบรม ประชุม สัมมนา ทางเว็บไซด์ จำนวน 10 ฉบับ PDF icon 25630224_กธ ม.ธรรมศาสตร์117.pdf, PDF icon 25630224_ศูนย์บริการฯม.เชียงใหม่.pdf, PDF icon 25630224_ศูนย์ประชุมตรามาฯ.pdf, PDF icon 25630224_สมาคมเวชสารฯ.pdf, PDF icon 25630225_Hitap 044.pdf, PDF icon 25630225_รพ.เมตตาประชารักษ์.pdf, PDF icon 25630225_ศูนย์พัฒนาฯ.pdf, PDF icon 25630225_รพ.รามาฯ.pdf, PDF icon 25630226_เขต5 ป.สูตินรี พยาบาล.pdf
ขอแจ้งหนังสือประชาสัมพันธ์การอบรม ประชุม สัมมนา ทางเว็บไซด์ จำนวน 12 ฉบับ(เพิ่มเติม2ฉบับ) PDF icon 25630220_กธป.การพัฒนาเด็กและครอบครัว.pdf, PDF icon 25630221_รพ.พระปกเกล้า.pdf
ขอแจ้งหนังสือประชาสัมพันธ์การอบรม ประชุม สัมมนา ทางเว็บไซด์ จำนวน 12 ฉบับ PDF icon 25630214_กธ ปชส.Neuroleadership.pdf, PDF icon 25630214_กธ ปชส.สำนักสิริพัฒนา.pdf, PDF icon 25630214_สมาคมความปวด.pdf, PDF icon 25630218_คณะแพทย์มอ.ป.ทางเดินหายใจ.pdf, PDF icon 25630218_ม.ขอนแก่น.pdf, PDF icon 25630218_ศิษย์เก่ารังสีจุฬาฯ.pdf, PDF icon 25630218_สถาบันบำราศ.pdf, PDF icon 25630218_สถาบันศรีสวรินทิรา.pdf, PDF icon 25630218_สป.ป.รางวัลศรีสังวาลย์.pdf, PDF icon 25630220_กธ ป.นานาชาติ.pdf
ประกาศการสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาล PDF icon ประกาศสอบสภาการพยาบาล7กพ.63.pdf
ขอแจ้งหนังสือประชาสัมพันธ์การอบรม ประชุม สัมมนา ทางเว็บไซด์ จำนวน 10 ฉบับ PDF icon 25630113_กธ รพ.ราชวิถีประชุม.pdf, PDF icon 25630113_สมาคมพยาบาลฯ.pdf, PDF icon 25630114 สถาบันเวชศาสตร์.pdf, PDF icon 25630114_รพ.ราชวิถี.pdf, PDF icon 25630114_สป.กองบริหารการสธ.pdf, PDF icon 25630115_สำนักงานคลังจังหวัด.pdf, PDF icon 25630120_ศูนย์การุณรักษ์.pdf, PDF icon 25630121_กรมการแพทย์.pdf, PDF icon 25630121_ศูนย์การจัดประชุมรามา.pdf, PDF icon 25630123_สมาคมโรคติดต่อเพศสัมพันธ์.pdf

Pages