ข่าวประชาสัมพันธ์งานการเจ้าหน้าที่

รายการ เอกสารDownload
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลืกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป PDF icon img-821164537.pdf
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา2562 PDF icon img-819114340.pdf
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านของสำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาประสาทศัลยศาสตร์ (สาขานโยบาย) PDF icon รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน 2563 สาขาประสาทศัลยศาสตร์.pdf
ขอเชิญสมัครเข้าศึกษาอบมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ PDF icon พป0071ว1541.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล PDF icon อว78067833.pdf
ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่8 (ปธพ.8) PDF icon พส011ปธพ8ว199240.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล PDF icon อว78067831.pdf
การเข้าฝึกอบรมแพทย์ปฏิบัติการตจวิทยา หลักสูตร 2 ปี PDF icon การสมัครเข้าฝึกอบรมแพทย์การตจวิทยา.pdf
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด PDF icon สส00175ว9188.pdf
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร"ผู้บริหารระดับต้น"รุ่นที่6 PDF icon อว78066477.pdf
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข PDF icon อว78145299.pdf
ขอเชิญประชุมและสัมมนาเชิงวิชาการ ประจำปี2562 PDF icon img-626102433.pdf
ประกาศโควต้าแพทย์ PDF icon img-618113540.pdf
โรงพยาบาลนภาลัยรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) PDF icon img-618105735.pdf
ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษา หลักสูตรการบริหารเศรฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง(ปศส.)รุ่นที่18 PDF icon img-614103440.pdf

Pages