ข่าวประชาสัมพันธ์งานการเจ้าหน้าที่

รายการ เอกสารDownload
ประชาสัมพันธ์การทำประชาพิจารณ์ผ่านเวปไซต์ ให้กับแพทย์ประจำบ้านโรงพยาบาลชุมชนทั่วไป PDF icon img-329104029.pdf
แต่งตั้งข้าราชการข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น PDF icon แต่งตั้งข้าราชการ ฯ ตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น.pdf
ประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย PDF icon รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งเภสัชกร.pdf
ประกาศสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ PDF icon img-115105838.pdf
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่คราว(รายเดือน) เงินบำรุง ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข PDF icon img-Z17162406.pdf
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในสังกัด สสจ.สมุทรสงคราม File แบบใบสมัคร ฯ เลื่อน.rar
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอบางคนที (นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) PDF icon ประกาศผลการคัดเลือก ฯ สสอ.บางคนที.pdf
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม Package icon 001 (2).zip
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ฯ พนง.ราชการตำแหน่งแพทย์แผนไทย PDF icon ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ฯ พนง.ราชการตำแหน่งแพทย์แผนไทย.pdf
ประกาศเลื่อนวันสอบเพื่อเข้ารับการประเมิน ฯ ครั้งที่ 2 พนง.ราชการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย PDF icon เลื่อนวันสอบเพื่อเข้ารับการประเมิน ฯ ครั้งที่ 2 พนง.ราชการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย.pdf
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 พนง.ราชการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย PDF icon ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ฯ ครั้งที่ 1 พนง.ราชการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย.pdf
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ฯ พนง.ราชการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย PDF icon ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ฯ พนง.ราชการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย).pdf
รับสมัคร ฯ พนักงานราชการตำแหน่งแพทย์แผนไทย File รับสมัครพนง.ราชการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย.rar
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ฯ นพ.ชช. (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.สมุทรสงคราม PDF icon ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ฯ นพ.ชช. (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.สมุทรสงคราม.pdf
xประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนง.ราชการ ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข PDF icon ประกาศผลผู้ผ่านการเลือกสรร พนง.ราชการ ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข.pdf

Pages