\

 

 

ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

Pages

ข่าวประชาสัมพันธ์งานการเจ้าหน้าที่

รายการ เอกสารDownload
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก PDF icon สธ0201.02ว169.pdf
ขอมอบทุนการศึกษาสำหรับข้าราชการและบุคลากรในครอบครัว PDF icon สธ0201.02ว180.pdf
ประกาศรับสมัครฯ ผอ.รพ.สต. (จพ.อาวุโโส) รพ.สต.บางยี่รงค์ PDF icon ประกาศรับสมัคร ผอ.รพ.สต. (จพ.อาวุโส) รพ.สต. บางยี่รงค์.pdf, Microsoft Office document icon 1.ใบสมัคร หน.สอ.จพ.สธ.อาวุโส.doc, PDF icon เวียนภายนอก.pdf, Microsoft Office document icon เอกสารหมายเลข 3.2 (ข้อมูลบุคคลและผลงาน).doc
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง PDF icon ศวม6662563.pdf
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์ PDF icon สธ0201.02ว156.pdf
รับย้ายข้าราชการ PDF icon แจ้งเวียน นพ.สสจ. รับย้าย นวก.จพ.สธ..pdf
แจ้งประกาศสถาบันพระบรมราชชนก PDF icon สธ1102ว1909.pdf
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรม PDF icon อว0603.12ว249.pdf
ประกาศคุณสมบัติแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประะจำบ้านของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและรับสมัครแพทย์ฯ PDF icon สธ0220.05415.pdf
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา PDF icon อว0605.12ว164.pdf

Pages

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ เอกสาร Download
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำ สสจ.สส PDF icon 2201_20181018_014756.pdf, PDF icon 2201_20181017_075802.pdf, PDF icon 2201_20181017_080156.pdf
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 PDF icon ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562.pdf
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน สสจ.สส.ครั้งที่2(เพิ่มเติม) PDF icon เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ครั้งที่2.pdf
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน สสจ.สส.ครั้งที่2 PDF icon ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ ครั้งที่2.pdf, PDF icon เผยแพร่ประกาศแผนงานก่อสร้างอาคาร ครั้งที่ 2.pdf
ประกาศขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง สสอ.อัมพวา PDF icon ประกาศขายทอดตลาด สสอ.อัมพวา.pdf
แผนกำกับการซื้อจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 PDF icon เผยแพร่ประกาศแผนงานก่อสร้างอาคาร ครั้งที่ 2.pdf
ประกวดราคาซื้อวัสดุออร์โธปิดิกส์ ข้อเข่าเทียม PDF icon 25610627_100001_9467.pdf
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ 1 รายการ (ENALAPRIL MALEATE TABLET 5 MG) PDF icon 25610626_141612_0901.pdf
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างงานก่อสร้าง สนง.สาธารณสุขจังหวัดฯ PDF icon ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างงานก่อสร้าง สนง..pdf
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ สสอ.อัมพวา PDF icon ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ สสอ.อัมพวา.pdf

Pages

ข่าวประชาสัมพันธ์งานนิติกร

รายการ เอกสาร Download
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ปี พ.ศ.๒๕๖๐ File คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ปี ๒๕๖๐.docx
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ปี พ.ศ.๒๕๖๐ File คู่มือการร้องเรียนปี ๖๐(เผยแพร่).docx
ข้อมูลการจัดการเรื่องร้องเรียนรอบกุมภาพันธ์-เมษายน ๒๕๖๐ PDF icon 2201_20170426_001244.pdf
ข้อมูลการจัดการเรื่องร้องเรียนรอบกุมภาพันธ์-เมษายน ๒๕๖๐
คู่มือการดำเนินเรื่องร้องเรียนและคำสั่งผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน PDF icon 2201_20170315_003411.pdf
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงครามเรื่อง นโยบายด้านการสื่อสารในหน่วยงาน PDF icon ประกาศ ลว ๓๐ มค ๖๐ เจตสื่อสาร.pdf
ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส PDF icon นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส.pdf

Pages

Welcome to https://skmo.moph.go..th

No front page content has been created yet.