\

 

 

ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

Pages

ข่าวประชาสัมพันธ์งานการเจ้าหน้าที่

รายการ เอกสารDownload
แก้ไขกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ PDF icon แก้ไขกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบพกส.62.pdf
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป PDF icon img-903173754.pdf
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา2562 PDF icon img-819114340.pdf
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านของสำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาประสาทศัลยศาสตร์ (สาขานโยบาย) PDF icon รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน 2563 สาขาประสาทศัลยศาสตร์.pdf
ขอเชิญสมัครเข้าศึกษาอบมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ PDF icon พป0071ว1541.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล PDF icon อว78067833.pdf
ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่8 (ปธพ.8) PDF icon พส011ปธพ8ว199240.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล PDF icon อว78067831.pdf
การเข้าฝึกอบรมแพทย์ปฏิบัติการตจวิทยา หลักสูตร 2 ปี PDF icon การสมัครเข้าฝึกอบรมแพทย์การตจวิทยา.pdf
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด PDF icon สส00175ว9188.pdf

Pages

Welcome to https://skmo.moph.go..th

No front page content has been created yet.