ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

Pages

ข่าวประชาสัมพันธ์งานการเจ้าหน้าที่

รายการ เอกสารDownload
ประกาศผลการคัดเลือก ฯ เพื่อเลื่อนและย้ายให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 4 ตำแหน่ง PDF icon ประกาศผลการคัดเลือก ฯ เพื่อเลื่อนและย้ายให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ.pdf
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนด วันเวลา สถานที่ PDF icon 2232_20170315_024514.pdf
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม PDF icon 2232_20170301_022909.pdf
แบบใบสมัครเลื่อน - ย้าย ให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ File แบบใบสมัครเลื่อน - ย้าย ให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ.rar
รับสมัครเลื่อน ฯ ระดับชำนาญการพิเศษ PDF icon รับสมัครเลื่อน ฯ ระดับชำนาญการพิเศษ.pdf
รับสมัคร ฯ ย้าย ระดับชำนาญการ - ชำนาญการพิเศษ PDF icon รับสมัคร ฯ ย้าย ระดับชำนาญการ - ชำนาญการพิเศษ.pdf
แต่งตั้งข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วย สสอ.อัมพวา (ด้านวิชาการ) PDF icon แต่งตั้งข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วย สสอ.อัมพวา (ด้านวิชาการ).pdf
ประกาศผลการคัดเลือก ฯ นิติกรชำนาญการพิเศษ PDF icon ประกาศผลการคัดเลือกนิติกรชำนาญการพิเศษ.pdf
รับสมัคร ฯ ผู้ข่วยสาธารณสุขอำเภออัมพวา (ด้านวิชาการ) PDF icon ประกาศรับสมัครผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภออัมพวา (ด้านวิชาการ).pdf
รับสมัคร ฯ นิติกรชำนาญการพิเศษ PDF icon ประกาศรับสมัครนิติกรชำนาญการพิเศษ.pdf

Pages

Welcome to https://skmo.moph.go..th

No front page content has been created yet.