10 ม.ค. 2563 สสจ.สมุทรสงครามจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง รณรงค์กำจัดยุงลาย "วิ่งไล่ยุง"

  • Posted on: 14 January 2020
  • By: somneak

                  วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 16.30 น. นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ชุมชนปลอดยุงลาย “วิ่งไล่ยุง” โดยมี นายแพทย์สันทิต บุณยะส่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงานโดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อสร้างความตระหนักและกระตุ้นเตือนให้ประชาชน เห็นความสำคัญของการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านตนเองและในสถานที่สำคัญต่างๆ นำไปสู่การป้องกันการระบาดของโรค  รวมทั้งสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย ทำให้มีสุขภาพที่ดีห่างไกลจากโรค และภัยสุขภาพ โดยจัดกิจกรรมออกกำลังกาย เดิน – วิ่ง รณรงค์แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงภัยจากยุงลาย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าส่วนราชการ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอัมพวา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนภาลัย สาธารณสุขอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม คณะครูนักศึกษา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา อสม. ประชาชน ชมรมนักวิ่งจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 500 คน

Image_new: