ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2

  • Posted on: 18 February 2020
  • By: pasadu

ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2  ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนางลี่ จำนวน 1 หลัง รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้