ประกาศจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 จำนวน 2 หลัง

  • Posted on: 27 February 2020
  • By: pasadu

ประกาศจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 จำนวน 2 หลัง

1. โดยก่อสร้างที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากมาบ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

2. โดยก่อสร้างที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้