ประกาศจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ สสอ.เมืองสมุทรสงคราม

  • Posted on: 28 February 2020
  • By: pasadu

ประกาศจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ สสอ.เมืองสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2 จำนวน 1 หลัง รายละเอียดประกาศตามเอกสารที่พร้อมประกาศนี้