ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ

  • Posted on: 20 March 2020
  • By: pasadu

ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ในสังกัด สสอ.อัมพวา จำนวน 48 รายการ 49 ชิ้น

ดังรายละเอียดประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

File_pasadu: