ประกาศซื้อยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) รุ่น Platinum ll

  • Posted on: 27 March 2020
  • By: pasadu

ประกาศซื้อยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) รุ่น Platinum ll จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒

รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้