24 มีนาคม 2563 นพ.สสจ.ร่วมกับ สนง.จังหวัดสมุทรสงคราม เดินรณรงค์มาตรการป้องกันโรค COVID-19 ณ ตลาดนัดหน้าอำเภอเมืองสมุทรสงคราม

  • Posted on: 17 July 2020
  • By: somneak

24 มีนาคม 2563 นพ.สสจ.ร่วมกับ สนง.จังหวัดสมุทรสงคราม เดินรณรงค์มาตรการป้องกันโรค COVID-19 ณ ตลาดนัดหน้าอำเภอเมืองสมุทรสงคราม

Image_new: