2 กรกฎาคม 2563 นพ.ชาติชาย กิติยานันท์ รองนายแพทย์ด้านเชกรรมป้องกัน พร้อมด้วย จนท. ร่วมรณรงค์หน่วยงานราชการเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรค COVID-19 ในการใช้ Appplication ไทยชนะ

  • Posted on: 17 July 2020
  • By: somneak

2 กรกฎาคม 2563 นพ.ชาติชาย กิติยานันท์ รองนายแพทย์ด้านเชกรรมป้องกัน พร้อมด้วย จนท. ร่วมรณรงค์หน่วยงานราชการเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรค COVID-19 ในการใช้ Appplication ไทยชนะ

Image_new: