8 กรกฏาคม 63 นพ.สสจ. พร้อมกับ จนท.และชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยมี นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานในการเปิดโครงการ

  • Posted on: 17 July 2020
  • By: somneak

8 กรกฏาคม 63 นพ.สสจ. พร้อมกับ จนท.และชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยมี นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานในการเปิดโครงการ

Image_new: