11/04/60 นพ.สสจ.ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการตั้งจุดตรวจ จุดบริการประชาชน ด่านชุมชมช่วงเทศกาลสงกรานต์

  • Posted on: 12 April 2017
  • By: somneak

 นพ.สสจ.ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการตั้งจุดตรวจ จุดบริการประชาชน ด่านชุมชมช่วงเทศกาลสงกรานต์

Image_new: