11/04/60 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงครามทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้าหน้าที่ที่ล่วงลับไปแล้วจำนวน 93 ท่านและรดน้ำขอพรพี่ๆที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว

  • Posted on: 12 April 2017
  • By: somneak

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงครามทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้าหน้าที่ที่ล่วงลับไปแล้วจำนวน 93 ท่านและร่วมรดน้ำขอพรพี่ๆชาวสาธารณสุขที่เกษียณอายุราชการแล้ว 

Image_new: