28/04/60 นพ.สสจ.พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ร่วมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ณ สสจ.สมุทรสงคราม

  • Posted on: 28 April 2017
  • By: somneak

 นพ.สสจ.พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ร่วมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ณ สสจ.สมุทรสงคราม

Image_new: