13/06/2560 นพ.สสจ. ให้การต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานพิธีเปิดโครงการตรวจสุขภาพพระภิษุ และสามเณรในจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2560

  • Posted on: 13 June 2017
  • By: somneak

นพ.สสจ. ให้การต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานพิธีเปิดโครงการตรวจสุขภาพพระภิษุ และสามเณรในจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2560

Image_new: