18/07/2560 นายแพทย์กิตติศักดิ์ กลับดี เลขา รมต.สธ.และ ดร.นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ผู้ตรวจฯ เขตสุขภาพที่ 5 เปิดประชุมวิชาการแนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่ (UCEP) ณ สสจ. สมุทรสงคราม

  • Posted on: 7 August 2017
  • By: somneak

นายแพทย์กิตติศักดิ์ กลับดี เลขา รมต.สธ.และ ดร.นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ผู้ตรวจฯ เขตสุขภาพที่ 5 เปิดประชุมวิชาการแนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่ (UCEP)  ณ สสจ. สมุทรสงคราม

Image_new: