รับสมัครข้าราชการเพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

  • Posted on: 24 November 2017
  • By: somneak

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม มีความประสงค์รับสมัครข้าราชการเพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)