ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สนง.สสจ.สมุทรสงคราม

  • Posted on: 16 December 2017
  • By: ssj_pasadu

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding)

ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2560  ถึงวันที่  4 มกราคม  2561 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเอกสารตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้