ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี 2560

  • Posted on: 19 December 2017
  • By: ssj_pasadu

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี 2560 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม

ในวันที่ 10 มกราคม 2561 ตามเอกสารประกาศที่แนบมาพร้อมนี้