07/12/60 นพ.สสจ. เป็นประธานการประกาศเจตจำนงสุจริต ต่อต้านคอร์รัปชั่น

  • Posted on: 29 December 2017
  • By: somneak

   นพ.สสจ. เป็นประธานการประกาศเจตจำนงสุจริต ต่อต้านคอร์รัปชั่น