รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

  • Posted on: 3 January 2018
  • By: ssj_pasadu

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ 2561 

จำนวน 1 โครงการ รายการก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด