ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ฯ สสอ.เมืองสมุทรสงคราม

  • Posted on: 25 January 2018
  • By: ssj_pasadu

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรสงคราม จำนวน 7 รายการ 61 ชิ้น

ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 10.00 น. 

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมประกาศนี้