3 เมษายน 2561 นพ.กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 5 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลทั้ง 3 แห่ง ในจังหวัดสมุทรสงคราม

  • Posted on: 4 April 2018
  • By: ssj_ole

3 เมษายน 2561  นพ.กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 5 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลทั้ง 3 แห่ง ในจังหวัดสมุทรสงคราม                                     

Image_new: