ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด สสอ.บางคนที

  • Posted on: 18 April 2018
  • By: pasadu

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด สสอ.บางคนที จำนวน 45 รายการ 57 ชิ้น ตามบัญชีรายละเอียดที่แนบประกาศนี้

กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 10.00 น.