30/04/61 ดร.นายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ผู้ตรวจราชการเขตบริการสุขภาพที่ ๕ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคลินิกแพทย์แผนไทย รพ.สต.ลาดใหญ่ สอน.เฉลิมพระเกียรติ รพ.สต.สวนหลวง และรพ.อัมพวา

  • Posted on: 30 April 2018
  • By: ssj_ole

30/04/61 ดร.นายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ  ผู้ตรวจราชการเขตบริการสุขภาพที่ ๕ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคลินิกแพทย์แผนไทย

Image_new: