04/05/61 ดร.นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ผู้ตรวจราชการเขต5 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีภัยพิบัติทางทะเลขเขต 5 โดยมี นพ.สุริยะ คูหะรัตน์ นพ.สสจ. สมุทรสงคราม กล่าวรายงาน

  • Posted on: 7 May 2018
  • By: somneak

ดร.นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ผู้ตรวจราชการเขต5 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีภัยพิบัติทางทะเลขเขต 5 โดยมี นพ.สุริยะ คูหะรัตน์ นพ.สสจ. สมุทรสงคราม กล่าวรายงาน ณ โรงแรมอิมพีเรียล หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

Image_new: