ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ สสอ.อัมพวา

  • Posted on: 18 June 2018
  • By: pasadu

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ สนง.สาธารณสุขอำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม

จำนวน 62 รายการ 71 ชิ้น ในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 10.00 น. 

รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมประกาศนี้