ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างงานก่อสร้าง สนง.สาธารณสุขจังหวัดฯ

  • Posted on: 19 June 2018
  • By: pasadu

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างงานก่อสร้าง สนง.สาธารณสุขจังหวัดฯ จำนวน 1 หลัง ตามประกาศนี้ ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561