แผนกำกับการซื้อจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2

  • Posted on: 6 July 2018
  • By: pasadu

ประกาศแผนกำกับการซื้อจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2

รายการก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2