ประกาศขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง สสอ.อัมพวา

  • Posted on: 26 July 2018
  • By: pasadu

ประกาศขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง สสอ.อัมพวา

รายการบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 ณ สถานที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแพรกหนามแดง ในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 

ตั้งแต่เวลา 10.00 - 10.20 น. ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมประกาศนี้