ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน สสจ.สส.ครั้งที่2

  • Posted on: 22 August 2018
  • By: pasadu

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2

ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม ถึง 6 กันยายน 2561 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมประกาศนี้