ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน สสจ.สส.ครั้งที่2(เพิ่มเติม)

  • Posted on: 31 August 2018
  • By: pasadu

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน สสจ.สส.ครั้งที่2 (เพิ่มเติม)

ประกาศประกวดราคางานก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2 

ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม ถึง วันที่ 6 กันยายน 2561 นั้น ได้มีเอกสารประกวดราคาฯ เพิ่มเติม

ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้