18/09/61 สนง.สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงครามจัดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีท่าน นายแพทย์สันทิต บุณยะส่ง นพ.สสจ.เป็นประธานในการเปิดการประชุม ณ รร.ปัตตาเวีย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

  • Posted on: 24 September 2018
  • By: somneak

สนง.สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงครามจัดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีท่าน นายแพทย์สันทิต บุณยะส่ง นพ.สสจ.เป็นประธานในการเปิดการประชุม ณ รร.ปัตตาเวีย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

Image_new: