25/09/61 นพ.สสจ.เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้อง 1 สนง.สสจ.สส.

  • Posted on: 25 September 2018
  • By: somneak

นพ.สสจ.เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้อง 1 สนง.สสจ.สส.

Image_new: