01/10/2561 นพ.สสจ. รอง นพ.สสจ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกันทำความดีจิตอาสา"ทำความดีด้วยหัวใจ" ทำความสะอาดบริเวณหน้าสนง.สสจ.

  • Posted on: 1 October 2018
  • By: somneak

นพ.สสจ. รอง นพ.สสจ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกันทำความดีจิตอาสา"ทำความดีด้วยหัวใจ" ทำความสะอาดบริเวณหน้าสนง.สสจ.

Image_new: