ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  • Posted on: 8 October 2018
  • By: pasadu

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

จำนวน 3 รายการ 

1.ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (1ครอบครัว) ของ รพ.สต.บ้านดาวโด่ง

2.ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (1ครอบครัว) ของ รพ.สต.นางตะเคียน

3.ก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรสงคราม