สรุปข่าวเด่นจังหวัดสมุทรสงครามประจำเดือนมกราคม 2562

ข้อมูลการจัดการเรื่องร้องเรียนรอบรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๑