12/10/2561 นพ.สสจ.มอบเกียรติบัตรGreen & Clean Hospital ปี 2561ให้กับโรงพยาบาลทั้งสามแห่งและ รพ.สต. 6 แห่ง ณ สสจ.สส.

  • Posted on: 16 October 2018
  • By: somneak

นพ.สสจ.มอบเกียรติบัตร Green & Clean Hospital ปี 2561ให้กับโรงพยาบาลทั้งสามแห่งที่ผ่านเกณฑ์ระดับมาก และ รพ.สต. 6 แห่งที่ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก ดำเนินการโดยกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ณ ห้องประชุม 1 สสจ.สส.

Image_new: