13/10/2561 นพ.สสจ.พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันวันสรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

  • Posted on: 16 October 2018
  • By: somneak

นพ.สสจ.พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันวันสรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9  ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

Image_new: