13/10/2561 นพ.สสจ.นำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขวางพวงมาลาถายบังคม ในหลวงรัชกาลที่ 9 และภาคค่ำร่วมจุดเทียน เพื่อน้อมลำรึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และละรึกถึงพระองค์ท่านในวันคล้ายวันสรรคต ณ หอประชุม อบจ.จังหวัดสมุทรสงคราม

  • Posted on: 16 October 2018
  • By: somneak

นพ.สสจ.นำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข วางพวงมาลาถายบังคมในหลวงรัชกาลที่ 9 และภาคค่ำร่วมจุดเทียนเพื่อน้อมลำรึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และระลึกถึงพระองค์ท่าน ในวันคล้ายวันสรรคต ณ หอประชุม อบจ.จังหวัดสมุทรสงคราม

Image_new: