14/10/2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรงคราม นพ.สสจ.พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. จิตอาสา "ทำความดีด้วยหัวใจ"ร่วมกันทำความสะอาดลานวัดและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ณ บริเวณวัดปากสมุทร อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

  • Posted on: 16 October 2018
  • By: somneak

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นพ.สสจ.พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. จิตอาสา "ทำความดีด้วยหัวใจ"ร่วมกันทำความสะอาดลานวัดและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ณ บริเวณวัดปากสมุทร อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

Image_new: