ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 (1 ครอบครัว)

  • Posted on: 24 October 2018
  • By: pasadu

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (1 ครอบครัว)

จำนวน 2 หลัง ดังนี้

1. ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดาวโด่ง

2. ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางตะเคียน

ตั้งแต่วันที่ 19- 29 ตุลาคม 2561 รายเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้