ประกาศเจตจำนงสุจริต

  • Posted on: 30 October 2018
  • By: ssj_tassanee

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงครามเชิญชวนผู้บริหาร บุคลากรทุกระดับในสังกัดทุกคนร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงครามในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๘.๔๕ น.