01/11/2561 นพ.สสจ.พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"(Zero Tolerance) ณ ห้องประชุม 1 สสจ.สส.

  • Posted on: 9 November 2018
  • By: somneak

นพ.สสจ.พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"(Zero Tolerance) ณ ห้องประชุม 1 สสจ.สส.

Image_new: