รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

  • Posted on: 19 November 2018
  • By: pasadu

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ 2562

จำนวน 3 โครงการ

1. ก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรสงคราม จำนวน 1 หลัง

2. บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 รพ.สต.บ้านดาวโด่ง จำนวน 1 หลัง

3. บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 รพ.สต.นางตะเคียน จำนวน 1 หลัง