28/11/2561 นายแพทย์สันทิต บุณยะส่ง นพ.สสจ.สมุทรสงครามเป็นประธาน เปิดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฎิบัติการด้านการเงินและบัญชีของ รพ.สต. ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม 1 สสจ.สมุทรสงคราม

  • Posted on: 28 November 2018
  • By: tongsai
Image_new: